En plein public

Storytelling & Storylistening

image disclaimer privacy

Privacyverklaring En plein public

En plein public vindt het belangrijk dat jouw persoons- en bedrijfsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring willen wij graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Uiteraard houden we ons aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG).
Vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op!
En plein public
Gerrit Rietveldhof 1
3583 ET Utrecht
Telefoon 06 546 877 39
E-mail: info@enpleinpublic.com
Doel van verwerking van je persoons- en/of bedrijfsgegevens?
Persoons- en/of bedrijfsgegevens worden verwerkt om een overeenkomst/opdracht te kunnen uitvoeren en je een factuur te kunnen sturen. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, is het doel je deze te kunnen mailen.
We zullen alleen persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerken die we hiervoor minimaal nodig hebben.
Welke persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerken wij?
 • Bedrijfsnaam;
 • Voor- en achternaam contactpersonen;
 • Adres organisatie;
 • E-mailadres contactpersonen;
 • Telefoonnummer contactpersonen;
 • BTW-nummer als de BTW wordt verlegd.
Voor de nieuwsbrief verwerken wij de volgende gegevens:
 • Voor- en achternaam abonnee;
 • E-mailadres abonnee.
Wie verwerken je gegevens?
Je gegevens worden ontvangen en verwerkt door En plein public.
Waar nodig zullen we verwerkingsovereenkomsten afsluiten met partijen waar je persoons- en/of bedrijfsgegevens aan worden verstrekt. Met de volgende partners hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten: Google, Disk Promotions VOF (hostingpartner voor het versturen van de nieuwsbrief) en Siffror Administratieve Dienstverlening (boekhouder).
Wij zullen je persoons- en/of bedrijfsgegevens niet verstrekken aan partners die gevestigd zijn buiten de EU.
Hoe worden je persoons- en/of bedrijfsgegevens beveiligd?
We hebben de volgende maatregelen getroffen om je persoons- en/of bedrijfsgegevens te beveiligen:
 • Jouw gegevens, die online (website & mailtool) worden bewaard en verwerkt, zijn beveiligd met een beveiligde verbinding (SSL-verbinding);
 • Onze website is beveiligd met een SSL-Certificaat;
 • Onze online platformen zijn beveiligd met zo complex mogelijke wachtwoorden die periodiek worden gewijzigd;
 • Waar mogelijk gebruiken wij een tweetraps authenticatie voor een nog betere beveiliging.
Hoe lang slaan wij gegevens op?
Ontvang je onze nieuwsbrief? Dan worden de gegevens hiervoor bewaard totdat je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen en uitschrijft. Je gegevens worden dan definitief verwijderd.
In ons klantenbestand blijven je gegevens opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beëindiging van de samenwerking worden je gegevens definitief verwijderd. Gegevens worden bewaard zolang de wet dat vereist.
Hoe kun je je gegevens inzien of wijzigen?
Stuur ons een e-mail en wij zullen inzage geven in de administratie van je persoons- en/of bedrijfsgegevens. Je kunt via e-mail ook wijzigingen van je gegevens doorsturen.
Heb je wijzigingen in de gegevens die wij bewaren voor de nieuwsbrief? Via de nieuwsbrief kan je direct jouw gegevens inzien en wijzigen. Ook kun je je via de nieuwsbrief direct uitschrijven.
Recht om een klacht in te dienen
Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan? Stuur ons een e-mail of dien een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Waarom hebben wij je persoons- en/of bedrijfsgegevens nodig?
Zonder je gegevens kunnen we geen opdracht uitvoeren, geen contact met je opnemen over de opdracht via telefoon of e-mail en geen factuur opmaken en sturen. Zonder je mailadres kunnen we geen nieuwsbrief sturen.
Je hebt altijd het recht om je toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door En plein public weer in te trekken.