En plein public

Storytelling & Storylistening

image En plein public Storytelling & Storylistening

Daar waar vorm en inhoud elkaar ontmoeten,
komt het verhaal tot leven.

Hoe kun je inspireren, confronteren, beïnvloeden en nieuwe perspectieven bieden? Hoe regisseer je uitwisseling? Verhalen zijn het bindmiddel.

De mogelijkheden van Storytelling en Storylistening ontdek je in onze programma's, trainingen en coachingstrajecten. Je gaat aan de slag met inhoud en vorm. Als verteller, als luisteraar.
Er is veel mogelijk. Kijk rond op deze site of neem contact met ons op.

Tot ziens!

Nieuws oktober 2019

Sinds begin 2019 schrijft Lisette voor Batavialand allerhande teksten en haalt zij verhalen op. Soms leent een verhaal zich meer voor film. Het schip de Batavia moet aan land komen voor groot onderhoud. Het aan land brengen kost één miljoen euro. Voor de fondsenwerving heeft zij samen met Ingrid Bosma van Join Media een campagnefilm gemaakt. Zie hier het resultaat:

Ga voor de dialoog!

Naast de trainingen en coaching gericht op Storytelling en Storylistening begeleiden we regelmatig en met veel plezier groepen met het aangaan van een vruchtbare dialoog. Als je dilemma's aan de kaak wilt stellen, bij visievorming of verandertrajecten stimuleren we deelnemers om te luisteren en zich uit te spreken. Hiervoor ontwikkelen we programma's die uitwisseling uitlokken. Lees meer…