En plein public

April 2017
Zoeken naar een universeel verhaal
Deel 1

Als spreker zoek je naar een verhaal dat groter is dan jouw individuele geschiedenis of ervaring. Je wilt dat je luisteraars zich willen verplaatsen in en verder denken vanuit jouw verhaal.

Een universeel verhaal?
Een universeel verhaal raakt menselijke thema’s en worstelingen die velen van ons herkennen. De held die valt en precies daardoor sterker opstaat, vinden we in ontelbare versies terug. Maar ook: hoe gaan we om met kwaadaardigheid, de dood, ziekte of geluk? Bij een universeel verhaal voelen we: dit overstijgt de individuele anekdote van de verteller, dit gaat ook over mij, over mijn universum!

Begrijpelijk maken via een omweg
Juist door niet direct op je doel af te gaan, maar via de omweg van de ervaring, laat een universeel verhaal ons dingen beleven, proeven en zelf nadenken. Rik van den Bos, schrijver van de monoloog Find me a boring stone (aanrader!) zegt in een interview met dramaturg Liet Lenshoek:

‘Je gaat met veel meer compassie kijken naar andere mensen als je je realiseert dat ze zich allemaal moeten verhouden tot verlies en verdriet, maar ook tot mooie dingen. Je snapt de dingen vaak beter via een omweg. Als je iemand anders ziet vloeken en worstelen met een fietsslot, dan kun je daar met afstand om lachen omdat je het herkent. We proberen allemaal voortdurend. Dat is toch ontroerend?’

Wissel beelden, handelingen en gedachten af
  • Beelden maken je verhaal concreet.
  • Handelingen maken het levendig.
  • Met gedachten maak je het intiem.
De afwisseling van concrete beelden, handelingen en gedachten maakt dat je als luisteraar wordt opgetild, meegenomen en de situatie als het ware zelf beleeft.

Gebruik herkenbare elementen
Er zijn situaties die ons op afstand houden omdat we beseffen dat deze dermate persoonlijk zijn dat we ons er niet in willen of kunnen herkennen. Er zijn ook situaties waarin elementen zitten die ons meteen pakken: zonder jas lopen, een bakje aardbeien, het ritme der seizoenen, een supermarkt. Herkenbare elementen brengen dat wat eerst nog veraf stond of vreemd was, dichtbij.

In ‘Find me a boring stone’ is geprobeerd de hoop, de machteloosheid en het verdriet van alle mensen voelbaar te maken zonder deze woorden als zodanig te benoemen. In het stuk zien we een man die uit zijn raam kijkt en horen we zijn overpeinzingen:

‘Er zijn er die meteen zonder jas naar de supermarkt gaan, en zich terwijl ze een bakje aardbeien in hun mandje laden, bedenken hoeveel ze eigenlijk toch van het ritme der seizoenen houden. Er zijn er die die aardbeien vanuit Egypte in laten vliegen. Er zijn er die zich de volgende dag zwaar verkouden afmelden voor hun werk. Er zijn er die juist lichtelijk nerveus worden omdat volgens hen de lente veel te vroeg heeft ingezet. Want het is dus lente…’

(Uit: ‘Find me a boring stone’, Rik van den Bos)

Deze stroom van situaties en gedachten die het gehele stuk duurt, is opgebouwd uit vele herkenbare elementen. Daardoor gaan we mee. We kunnen niet anders. Zo wordt dit ook ons verhaal.

* Nieuwsgierig naar ‘Find me a boring stone’? Het wordt tot en met 21 mei in verschillende theaters gespeeld.
** Over het universeel maken van je verhaal vertellen we graag meer. In onze volgende nieuwsbrief gaan we hierop door.

Masterclass Storytelling / Storylistening
voor woordvoerders, fondsenwervers en inspiratoren
van patiëntenverenigingen
18 mei en 1 juni

Hoe combineer je ‘andere’ verhalen (een film, een literair verhaal, een documentaire, uitvinding of krantenartikel) met het jouwe? Storytelling enkel zien als ‘zenden’ is een misvatting. Aan storytelling gaat ‘storylistening’ vooraf en het volgt erop. Precies over de uitwisseling van inzichtgevende verhalen, over het leggen van dwarsverbanden en inspelen op elkaars verhalen gaat deze masterclass.

Voor het trainingsaanbod van PGOsupport ontwierpen we dit tweedaags programma. Lees meer.

Ben jij woordvoerder/fondsenwerver/directeur van een patiëntenvereniging en wil je meedoen of meer weten? We horen het graag!

Reactie van een deelnemer: ‘Mooie afwisseling van werkvormen (film, demonstraties en zelf oefenen). Met deze masterclass breng je het verhaal van je organisatie tot leven!’ Marjolein Storm, Nierpatiënten Vereniging Nederland

Masterclass Storytelling / Storylistening
3 en 17 november


Wil je complexe materie helder uitleggen, je ervaring pakkend presenteren, boven tafel krijgen waar je tafelgenoot naar op zoek is en creatief inspelen op bestaande verhalen? In dit programma ontdek je hoe je elkaar aan het denken zet en tot een inspirerende uitwisseling komt. Hoe speel je in op elkaars verhaal, de actualiteit, maar ook op misverstanden en mythes? In welke kaarten laat je elkaar kijken?

Voor ervaren sprekers die zich verder willen ontwikkelen en de mogelijkheden van interactie willen benutten. Omdat je anderen bondgenoot wilt maken van je verhaal en wilt activeren tot meedenken en anders handelen.

Meer weten? We horen het graag!
Een programma als dit voor je team?
Lees hier reacties op onze programma’s.